Τα  προϊόντα κρεοπωλείου  μπορεί να έχουν μια απόκλιση στο ζύγισμα   +0,50γραμ. -0,50γραμ. στο σύνολο.

Κιμάς Νεαρό Ζώο Βόειο 9,00€ το κιλό

Τα  προϊόντα κρεοπωλείου  μπορεί να έχουν μια απόκλιση στο ζύγισμα   +0,50γραμ. -0,50γραμ. στο σύνολο.

Από 4,50

Εκκαθάριση