Σκόρδα ξερά εισαγωγής (τεμάχιο)

0,60 (0,53 + ΦΠΑ)